Internationale Kolping-Partner besuchen Kolping-Pflegeschule

Kolping Partnerverbände aus Indien und Südafrika besuchen internationale Kolping-Pflegeschule [...]